Mijn visie op ouderschap is dat ouders kinderen begeleiden in hun proces van kind naar volwassene. Een kind heeft geen ‘perfecte’ opvoeding nodig van ouders die nooit een fout maken. Het doet een kind goed als ouders luisteren, vragen stellen, mee spelen, uitleg geven en er rustig en liefdevol bij zijn als het huilt, boos is of de grenzen opzoekt. Dat helpt je kind zich te verbinden met jou, gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en de wereld om zich heen te begrijpen.

Opvoeden kan verrijkend en bijzonder zijn, maar ook veeleisend en complex. Ouders hebben vaak veel andere verplichtingen binnens- en/of buitenshuis naast hun ouderschap. Het lijkt soms alsof het opvoeden een beetje vanzelf moet gaan of dat het kind zich anders meer moet leren aanpassen. Dat doet zowel het kind als de ouders tekort. Ouders verdienen meer ruimte en ondersteuning voor het opvoeden van hun kinderen. En kinderen verdienen meer aandacht voor wie ze zijn en wat voor hen belangrijk is.

Als ouderschapscoach wil ik ouders en hun kind op een laagdrempelige manier met praktische handvatten een stap verder helpen, zodat ze de dagelijkse uitdagingen samen beter en speelser aan kunnen.

De naam Nabij staat voor de manier waarop ik werk met ouders én het doel van de coaching om de nabijheid tussen ouder en kind te vergroten.

Kind met windmolen in natuur