In de ouderschapscoaching

Tijdens de gesprekken luister ik veel en stel vragen. Enerzijds geeft dat mij informatie over je kind, jullie manier van opvoeden en de opvoedvraag. Anderzijds geeft het jou de mogelijkheid om je gedachten op een rij te zetten over je gezin en de opvoeding, waardoor je vaak vanzelf nieuwe ideeën krijgt.

Thuis met je kind

In de coaching leer je op een andere manier te luisteren naar je kind. Door met aandacht te luisteren stem je af op je kind, kun je signalen die het geeft oppikken en jullie verbinding versterken.

We kijken naar wat er eigenlijk aan de hand is als je kind bijvoorbeeld iets doet wat niet mag, moeilijk inslaapt of een driftbui krijgt op het moment dat je ‘nee’ zegt. Zo kun je in deze situaties beter begrijpen wat je kind probeert aan te geven en leer je wat jij op die momenten kunt doen.

Lees verder bij Verbinding zorgt voor veiligheid  Ruimte voor emoties  Vertrouwen doet groeien

Vader en zoon die naar elkaar luisteren